Strefa dla armat

 

Charytatywnie

 

Historia

 

Napisali o nas

 

 

 

 

 

„NAPISane
z pamięci”

Historia Motoryzacji w Stoczku Łukowskim

Postać kpt. Henryka Nowosielskiego

ps. „Vickers”


Komendant Parku sprzętu Motorowego. Łukowska organizacja AK posiadała znaczny park maszynowy i rusznikarnie.Kpt. Henryk Nowosielski był jego dowódcą i instruktorem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sprzęt był zewsząd ściągany.

Opowiada ktp. Henryk Nowosielski:

... motocykli mieliśmy sześć. Korzystaliśmy zależnie od naszych konspiracyjnych potrzeb. Samochodami zaś służyły nam różne instytucje mianowicie Spółdzielnia Spożywców „Społem” Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa. i osoby prywatne. Dbałem o to aby te samochody były sprawne.


Pseudonim „Vickers” przyszedł mi do głowy dlatego że, służąc przed wojną w batalionie pancernym w Brześciu, miałem sposobność zapoznać się z czołgiem o nazwie „Vickers” angielskiej produkcji . Interesował mnie ten czołg, wiedziałem że zbudowano w Polsce czołg zbliżony do niego konstrukcją. Był to „7-TP”.


Pod moja opieką był patrol operacyjny składających się z bardzo zdolnych młodych chłopców , którzy opanowawszy tajniki jazdy samochodem i motocyklami oraz osiągnąwszy pewien stopień wiedzy o mechanizmach i umiejętność usuwania usterek, przechodzili do oddziałów dywersyjnych. W swoim legalnie prowadzonym warsztacie prowadziłem sabotaż.

 

Nauka jazdy odbywała się z reguły na sprzęcie niemieckim. Dorobiłem klucze do garażu niemieckiej poczty w którym znajdowały się 2 samochody. Ostrożnie wyprowadziłem je z garażu i rozpoczęła się ćwiczebna jazda. Te zajęcia wymagały wiele sprytu i czujności, gdyby bowiem Niemcy zorientowali się do czego w godzinach posłużbowych używane były ich samochody, musiałoby się to skończyć tragicznie. 5 siepnia 1939r zostałem awansowany na plutonowego i zostałem przydzielony do 905 kolumny motorowej jako dowódca patrolu remontowego (zatrzymano mnie jako żołnierza nad terminowego na wypadek wybuchu wojny ).

Życiorys kpt. Henryka Nowosielskiego


HENRYK NOWOSIELSKI URODZIŁ SIĘ 5 LUTEGO 1915r. W SEROCZYNIE. Henryk Nowosielski urodził się 5 lutego 1915r w Seroczynie. Henryk Wyjechał z rodziną do Charkowa na Ukrainie. Tam przeżył rewolucję, wrócił z Matką do Polski w 1918 roku. Jego Ojciec wrócił dopiero po rozwiązaniu Korpusu Dowbór Muśnickiego. Mieszkał wtedy w Wodyniach, ojciec pracował w Siedlcach. W 1922r. Michał Nowosielski został skierowany do pracy w Żelechowie. W Żelechowie Henryk zaczął uczęszczać do Szkoły Podstawowej, którą ukończył w 1929 roku. Będąc uczniem Szkoły Podstawowej, od 6-tej klasy terminował w warsztacie Pana Franciszka Siennickiego absolwenta Szkoły Wawelberga i Rotwanda. W 1933 roku Henryk wstąpił do Związku Strzeleckiego w Stoczku i zdobył Mistrzostwo Okręgu Wojskowego w strzelaniu. Rok później został dowódcą drużyny strzeleckiej. Zaliczył Kurs II-go Stopnia Przysposobienia Wojskowego, który ukończył w Duryczach k/ Brześcia. Pracę zawodową rozpoczął w 1936 w Warsztacie Naprawy i Konserwacji Maszyn Piszących i Liczących, firma Jaszczuk na ul. Grzybowskiej w Warszawie. Potem pracował Fabryce Maszyn i Kotłów Parowych przy ul. Jasnej, a następnie jako elekromonter elektrycznego zabezpieczenia ruchu pociągów Węzła Warszawskiego PKP. Równocześnie odbył szkolenie na kursie elektromonterów na ul. Elektoralnej. 4 października 1937r. rozpoczął służbę wojskową w 4 bat. Panc. w Brześciu. Przydzielony został do kampanii szkolnej jako strzelec elew. 5 lipca 1938 roku ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala. Został skierowany do 1-szej kompanii pancernej. 7 września 1938r. ukończył kurs mechaników czołgowych, a 15 grudnia 1938r. został instruktorem mechanikiem warsztatu parku sprzętu 4-go bat. Panc. w Brześciu. 5 sierpnia 1939 roku został awansowany na plutonowego i został przydzielony do 905 kolumny motorowej jako dowódca patrolu remontowego (jako nadterminowy został zatrzymany w jednostce na wypadek wybuchu wojny). 1 września 1939 r. w 4 bat. panc. w Brześciu ogłoszono alarm bojowy. Batalion wyruszył do Warszawy. Następnie na kołach i gąsienicach w składzie Armii Modlin pod dowództwem gen. Emila Przedrzymirskiego wyjechał pod Mławę przez Modlin, Ciechanów, Przasnysz. Uratowany z płonącego czołgu, Henryk Nowosielski wrócił do oddziału. W Rembertowie podczas nalotu został raniony w udo z broni pokładowej samolotu. Z opatrzoną przestrzeliną Kierował tankietką z Rembertowa przez przez Garwolin, Parysów, Transbór, Latowicz, Stoczek łukowski do Jedlanki. Jego oddział Stracił kontakt ze sztabem. Przydzieleni do samodzielnej Grupy Operacyjnej Kowel pułkownika Leona Koca walczyli pod Antoniówką, Grabowcem i Fajsławicami. stoczyli ciężki bój pod Tomaszowem Lubelskim. Sprzęt zniszczyli w Nieliszu k/ Zwierzyńca.
 

Za udział w Kampanii Wrześniowej otrzymał następujące odznaczenia:
1. Krzyż Walecznych
2. Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939r.
3. Medal Wojska "Polska Swemu Obrońcy"
4. "Medal za udział w wojnie obronnej 1939r."
5. Odznaka Formacji Pancernych
6. Odznaka Pułkowa 4-go batalionu pancernego Brześć.
Po powrocie do Stoczka 13 października 1939 r. spotkał się z Wiktorem Kaczorem (podhalańczykiem – służył w sztabie gen. Michała Karaszewicza Tokarzewskiego), który zebrał rezerwistów i zaczęli organizować Służbę Zwycięstwu Polski w Stoczku Łukowskim. W czasie okupacji pracuje w „Młynie, Tartaku i Elektrowni” Pana Henryka Ciesielskiego oraz prowadzi prywatny warsztat mechaniczny. Warsztat jest punktem kontaktowym, rusznikarnią, zbrojownią i ośrodkiem szkoleniowym. W warsztacie jest także skrytka na broń, amunicję, dokumenty, bibułę. były w nim naprawiane i składane z części motocykle Armii Krajowej, instalowane były skrytki w samochodach. Prowadził konspiracyjne kursy nauki jazdy samochodem i motocyklem. Do nauki wykorzystywano nocą samochody niemieckiej "Post Osten". Realizował służbę kurierską i łączności, przywoził z Warszawy kurierów, korespondencję, amunicję, realizował zakupy broni od Niemców.


Za swoją służbę w Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego został uhonorowany następującymi odznaczeniami:
1. Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta
2. Krzyż Walecznych Nr leg. 364/89/B
3. Krzyż za Wolność i Niepodległość z Mieczami
4. Krzyż Armii Krajowej Nr 32869 (Nr leg. 11935)
5. Krzyż Partyzancki
6. Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
7. Medal Wojska Polskiego „Polska Swemu Obrońcy" leg. nr. 55/88
8. Odznaczenie po raz 1, 2, 3, 4-ty Medalem Wojska (leg. nr 32719)
9. Odznaka pamiątkowa Akcji Burza Nr I 09/15/632
10. Odznaka Pułkowa 35 p.p. Armii Krajowej Nr 112
24 listopada 1944 r. za zgodą kpt. Ostoi zgłosił się do punktu werbunkowego II Armii Wojska Polskiego w Garwolinie, skąd udał się do 5-go samodzielnego batalionu remontowego sprzętu samochodowego i pancernego 8 dywizji, II Armii Wojska Polskiego. Tu Przygotowywał się do ofensywy. Był dowódcą plutonu remontowego. 31 marca 1945r. awansował do stopnia sierżanta. Spod Budziszyna wycofał się do Rauszy, w czasie kiedy jednostka pancerna feldmarszałka SchÖrnera szła z Czechosłowacji na odsiecz Berlinowi. Z Rauszy jego pluton zapewniał obsługę transportową i szoferską dla oficerów frontowych działających w rejonie Nojstadt i Berlina. Za udział w marszu z II-gą Armią Wojska Polskiego na Berlin Henryk Nowosielski otrzymał następujące odznaczenia polskie i rosyjskie:

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Medal Brązowy "Zasłużonym na Polu Chwały"
- Medal za udział w walkach o Warszawę
- Medal za udział w walkach o Nysę, Odrę i Bałtyk
- Medal za udział w walkach o Berlin
- Medal Zwycięstwa i Wolności
- Medal za Warszawę 1939-1945
- Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
- Odznaka Grunwaldzka
- „ЗА ΟCВОБОЖЕНИЕ ВАРШАВЫ”
- „ЗА ПОБЕДУ НАМ ГЕРМАНЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОuНЕ
1941-45rr.
- „ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА”


 

 Zlot motocyklowy w Stoczku Łukowskim

Zlot motocyklowy na boisku szkolnym w Stoczku Łukowskim

 

 

 

 Strona istnieje od 20.10.2011r  
 Ostatnia aktualizacja:
 

 


 


Serwis opon motocyklowych

Copyright: 2011© A & P.P   appozniak@o2.pl

7